Mokykloms

Jūsų ugdymo įstaiga nori pradėti dirbti su Nuotolinių studijų aplinka Moodle? Norite tapti skaitmeniškai kompetentingais pedagogais ir nežinote, kas gali Jums padėti, plačiau paaškinti, kas yra nuotolinis mokymasis, bei kokios yra Nuotolinio mokymosi aplinkos (Moodle) galimybės? Vytauto Didžiojo universitetas gali sukurti Jūsų mokykloms nuotoliniam ugdymui reikalingą infrastruktūrą (nuotolinio mokymosi aplinką ir vaizdo pamokų kambarius) bei konsultuoti, kaip yra vykdomas ugdymo procecas nuotoliniu būdu, kaip yra kuriamas skaitmeninis tūrinys, kaip vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas dirbant nuotoliniu būdu.

KAS YRA NUOTOLINIS MOKYMASIS?

Nuotolinį mokymąsi charakterizuoja šie bruožai (Tait, 2000; Thorpe, 2002; Simson, 2013; Cole, Shelley, and Swartz, 2014; Volungevičienė, Teresevičienė, Ehlers, 2020): mokymasis skaitmeninėje aplinkoje internete, užtikrinant pilną prieigą prie mokymosi turinio, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp besimokančiųjų ir mokytojo, kai mokymas ir mokymasis vyksta aplinkoje integruojant turinį ir mokymosi veiklas bei vertinimą. Tokio mokymosi metu mokytojas užduoda, o mokiniai atlieka mokymosi veiklas skaitmeninėje aplinkoje; mokytojai teikia pagalbą ir konsultuoja besimokančiuosius, o besimokantieji kuria naujas žinias ir mokymosi patirtis, tobulėja kaip asmenybės ir siekia mokymosi rezultatų naudodamiesi ir tyrinėdami mokymosi išteklius ir tarpusio patirtį, mokydamiesi individualiai ir grupėse, dalindamiesi mokymosi rezultatais tarpusavyje, su mokytoju ir su visa mokyklos bendruomene.

Nuotolinis mokymasis gali vykti pilnai nuotoliniu būdu arba mišriuoju nuotoliniu būdu.

Plačiau

VDU TEIKIAMA PAGALBA MOKYKLOMS

  • sukurti Lietuvos mokykloms ugdymui nuotoliniu būdu reikalingą infrastruktūrą (nuotolinio mokymosi aplinką ir vaizdo pamokų kambarius), užtikrinančią nuotolinio mokymosi aplinkoje veikti pagal kiekvienos mokyklos mokytojų pasirinktą scenarijų, ugdymo turinio specifiką, padedant mokykloms šiuo metu ir parengiant mokyklas savarankiškai veikti ateityje (užpildyti formą);
  • konsultuoti dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu dėl mokyklai tinkamiausio scenarijaus pasirinkimo ir įgyvendinimo;
  • konsultuoti dėl ugdymo turinio skaitmenizavimo, pasiūlant skaitmeninio ugdymo turinio pasirinkimo sprendimus ar savo skaitmeninio ugdymo turinio sukūrimo;
  • talkinti pasirenkant bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymo procese nuotoliniu būdu priemones ir scenarijus;
  • konsultuoti mokyklas organizuojant reguliarius internetinius seminarus mokykloms, aptariant visas aktualijas dėl ugdymo turinio, ugdymo organizavimo ar mokytojų kompetencijų.

Dėl konsultacijų kreiptis el.paštu nuotolines@vdu.lt

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ APLINKA MOODLE. Studijų dalyko administravimas

Kurkite mokomąjį turinį, administruokite besimokančiuosius.

Studijų dalyko nustatymai

Medžiagos pateikimas / kūrimas

Darbas su besimokančiaisiais

Šoniniai blokai – papildomas funkcionalumas

Ataskaitos

  • Pažangos sekimas
  • Veiklos ataskaita
  • Turinio ataskaita
  • Įspėjamieji laiškai dėstytojams apie studijuojančius dalyke

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ APLINKA MOODLE. Kurkite Moodle veiklas

Sukurkite besimokantiesiems veiklas.

(angl. Activity)

Kiekviename studijų dalyko turinyje pateikiama ne tik mokomoji, informacinė medžiaga, bet ir veiklos. Veiklos reikalauja iš besimokančiojo aktyvaus dalyvavimo mokymosi procese atliekant namų užduotį, testą, pateikiant referatą, pareikškiant savo nuomonę diskusijų forumuose ir t.t.

Šiuo metu aplinkoje siūlomi

Užduočių įrankiai

Bendravimo įrankiai

  • Diskusija

Bendradabiavimo įrankiai

Apklausų įrankiai

50 IDĖJŲ MOKYMUISI SU OZOBOT ROBOTU

Mokykloms