Virtuali didaktinė laboratorija

 Mūsų tikslas – inovatyvus ir skaitmeniškai kompetentingas pedagogas!

 

Išbandyti įrankius

 7 įrankių grupės

Atvirų švietimo išteklių įrankiai

Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) – mokymo, mokymosi, tyriminė medžiaga, kuri yra laisvai prieinama, nemokama, su galimybe ją naudoti, adaptuoti, platinti.

Bendravimo bendradarbiavimo įrankiai

Skaitmeninės technologijos padeda per atstumą bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir besimokančiaisiais bei kitais dalininkais – tėvais, socialiniais partneriais, bendruomene.

Ugdymo turinio kūrimo įrankiai

Sukūrus ugdymo turinį skaitmeninėje erdvėje jis tampa prieinamesnis, lengviau ir greičiau pasiekiamas visą parą ir išvisur kur yra interneto ryšys.

Ugdymo organizavimo įrankiai

Mokymo (-si) procesas kokybiškai organizuojamas tik tada, kai visi studijų parametrai yra tarpusavyje suderinti.

Vertinimo įrankiai

Skaitmeninis vertinimas – tai įrodymų, skirtų įvertinti studentų pasiekimus, pateikimas, valdomas naudojant skaitmenines technologijas.

Veiklos tyrimo įrankiai

Reflektavimas sudaro galimybes dėstytojui pasitikrinti, kas jam pavyko, o kas ne, arba ne taip kaip tikėjosi.

Metakognityvinės veiklos įrankiai

Dėstytojai/mokytojai įvertindami metakognityvaus mąstymo svarbą geba aktyviai jį taikyti praktinėje veikloje, analizuodami bei tobulindami mokymo(si) procesą.

Peržiūrėti visus įrankius

Pateikiamas visų įrankių sąrašas.