Apie laboratoriją

Virtuali didaktinė laboratorija tai inovatyvi, technologijomis grindžiama aplinka, kurioje integruotos skaitmeniškai kompetetingo pedagogo darbo priemonės ir įrankiai septynioms veiklų grupėms:

  • Atvirų švietimo išteklių kūrimo ir adaptavimo veiklų grupė
  • Bendravimo ir bendradarbiavimo veiklų grupė
  • Ugdymo turinio kūrimo veiklų grupė
  • Ugdymo organizavimo veiklų grupė
  • Pasiekimų vertinimo veiklų grupė
  • Pedagogų veiklos tyrimo veiklų grupė
  • Metakognityvinės veiklos tyrimo veiklų grupė

Virtuali didaktinė laboratorija skatina besimokančiuosius/naudotojus tapti  savarankiškais ir nepriklausomais pedagogais/naudotojais, gebančiais pasirinkti ir taikyti tinkamus technologinius sprendimus ugdyme, pagal ugdymo scenarijų ir naujausius/inovatyvius technologijų sprendimus.

Apie laboratoriją