Įsivertinimo “Voratinklis”

Vertinimo ir įsivertinimo įrankis „Voratinklis“ – vizualus grafinis veiklos rezultatų / pažangos (įsi)vertinimo būdas, kurį gali naudoti tiek mokytojai, dėstytojai ar besimokantieji. Jis gali būti naudojamas: darbui pamokoje (įsi)vertinti, stebėti ir fiksuoti mokymosi pažangą ilgesnį laikotarpį.

(Įvertinkite įrankį)

Loading...

Įrankio pasirinkimo kriterijai
Įrankis veikia naršyklėje
Įrankis turi aplikaciją
Palaiko kelias sesijas vienu metu
Reikalinga registracija dėstytojui
Reikalinga registracija besimokančiajam
Leidžia bendradarbiauti keliems vienu metu
Sinchronizuoja duomenis tarp kelių įrenginių
KalbaLietuvių
KainaNemokama
Kokioms operacinėms sistemoms pritaikyta aplikacija
Naudotojų skaičius peržiūroms1
Naudotojų skaičius darbui aplinkoje1
* Įrankio aprašymas ir informacija apie įrankį parengta 2020 m. rudenį

Suteikiamos funkcijos ir galimybės:

„Voratinklio“ diagramą sudaro iš vieno centro nubrėžtos ašys, kurių skaičius atitinka vertinamų rodiklių (nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo) skaičių. Vertinimo skalė ašyse rodo vertinamų rodiklių intensyvumą. Naudojantis skaitmeniniu įrankiu „Voratinklis“ galima:

  • keisti diagramos ašių skaičių nuo 3 iki 8 ir vertinimo skalės intensyvumą nuo 1 iki 10;
  • peržiūrėti ir redaguoti sukurtas diagramas (maksimalus diagramų skaičius viename faile – 6);
  • sukurtas diagramas išsaugoti spausdintiniu (PDF) ar darbiniu (XML) formatais.

* Įrankio aprašymas ir informacija apie įrankį parengta 2020 m. rudenį

Įsivertinimo „Voratinklio” naudojimas – vadovas

Panaudojimo metodinės rekomendacijos – vadovas

* Įrankio aprašymas ir informacija apie įrankį parengta 2020 m. rudenį

„Voratinklio” įrankį galima naudoti savo darbo įsivertinimui:

Kiti įrankiai

Atsiliepimai

0 Comments

Metakognityvinės veiklos tyrimas Įsivertinimo “Voratinklis”