Ugdymo organizavimui

Kas tai yra?
Sėkmingas mokymo organizavimas yra viena svarbiausių ir pagrindinių siekiamybių ugdymo procese. Mokymo (-si) procesas kokybiškai organizuojamas tik tada, kai visi studijų parametrai – tikslai, turinys, mokymo (-si) organizavimo ir vertinimo būdai  –  yra tarpusavyje suderinti. Siekiant skaitmeninių kompetencijų tobulinimo, mokymas organizuojamas technologijų pagalba.

Kokie iššūkiai?

Studijų dalykuose naudojami skaitmeniniai ištekliai yra riboti ir nepritaikyti studentų poreikiams. Mokymosi veiklos neleidžia siekti skirtingų rezultatų, jų įvairovė nėra plati, neįtraukiamos inovatyvios, studentus aktyvinančios veiklos. Nemokama pasirinkti skaitmeninių priemonių, įrankių  ir metodų, kuriais skatinami studentų bendradarbiavimo gebėjimai.

Kodėl tai aktualu naudoti?
Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje erdvėje leidžia organizuoti įvairias veiklas, kuriose besimokantysis aktyviai mokosi.

Mokymas ir mokymasis skaitmeninėje erdvėje leidžia organizuoti įvairias veiklas, kurios skatina aktyvų mokymąsi:

  • bendravimą technologijų pagalba (forumai, diskusijos ir kita);
  • veiklas socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter ir kt.);
  • internetines apklausas;
  • grupinio darbo veiklas, kurios apima daug priemonių. Jose galima bendrauti realiuoju laiku, vidinio el. pašto žinutėmis, keistis failais, kurti vidinius tinklalapius, įvairias grupes.

Renkantis įrankius reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

Įrankio pasirinkimo kriterijai
Įrankis veikia naršyklėje
Įrankis turi aplikaciją
Palaiko kelias sesijas vienu metu
Reikalinga registracija dėstytojui
Reikalinga registracija besimokančiajam
Leidžia bendradarbiauti keliems vienu metu
Sinchronizuoja duomenis tarp kelių įrenginių
KalbaLietuvių, Anglų
KainaMokama, Dalinai nemokama, Nemokama
Kokioms operacinėms sistemoms pritaikyta aplikacijaWindows, macOS, Linux, Android, iOS
Naudotojų skaičius peržiūroms
Naudotojų skaičius darbui aplinkoje

Lentelė parsisiuntimui.

Ugdymo organizavimo įrankiai

No results found.
Ugdymo organizavimui